Konwencjonalne środki czystości,
takie jak detergenty i płyny, wprowadzają do środowiska substancje chemiczne i toksyny. Do powszechnych składników zalicza się ropopochodne substancje powierzchniowo czynne uzyskiwane ze źródeł nieodnawialnych. Substancje te mogą wywoływać problemy zdrowotne, w tym raka i zaburzenia hormonalne. Najnowsze badania wykazały silny związek środków czystości z zachorowaniami na astmę.