Wyprodukowanie ekologicznego mleka wymaga trzykrotnie mniej energii niż wyprodukowanie wersji nieekologicznej. Wynika to głównie z ilości energii zużywanej przy wytwarzaniu nawozów wykorzystywanych przy produkcji mleka nieekologicznego. Liczne badania wykazały również, że mleko naturalne jest zdrowsze i zawiera większą ilość przeciwutleniaczy.