Zachęcaj domowników, by jedli mniej mięsa. Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywieia i Rolnictwa ujawnił, że sektor produkcji inwentarza żywego emituje więcej gazów cieplarnianych niż transport. Niemal jedna piąta zmieniających klimat gazów pochodzi 2 hodowli bydła i uprawy pasz.