ekoNigdy nie wylewaj farby do ścieków. Sprawdź czy nie możesz jej oddać jaki ub szkole. Jeśli nie, zawieź ją do centrum recyklingu, skąd niemal na pewno trafi i wysypisko.