Pluskwy

Są to niestety szkodniki niezwykle odporne na przeciwności losowe. Dowiodły tego, przetrzymując pożary, mróz i głód w War­szawie wyludnionej i zniszczonej po Powstaniu 1944 roku. Objawiły się i szybko rozmnożyły natychmiast po...

Czytaj więcej