Rozgotowane ziemniaki w mundurkach

Aby ziemniaki w mundurkach nie rozgotowały się, przed gotowaniem nakłuj ich skórkę w kilku miejscach.

Czytaj więcej