zamrazallka3Nie należy wstawiać do zamrażalnika ciepłych potraw, ponieważ intensywnie parują i zamrażalnik pokrywa się grubą warstwą lodu.