plama17 Z ciemnej garderoby schodzą przez lekkie tarcie kawałkiem chleba