352Jeśli chcesz przelać perfumy do rozpylacza, a nie masz w domu lejka, możesz go zastąpić skorupką jaja, w której wystarczy wywiercić otworek grubym drutem do ręcznych robótek.