parkiet2Jeśli drewniana podłoga skrzypi, możesz nasypać w szczeliny między klepkami trochę talku.