plama45Wetrzeć w tkaninę płynny detergent i jak najszybciej wypłukać.