253Profilaktycznie należy wylać wodę z wazonów i zabezpieczyć je przed dostaniem się do niej wody. Zamarznięta woda może rozsadzić nawet kamienny wazon.