ogródPamiętaj aby tulipany i gladolie ścinać kolorami, wtedy kolory pozostają takie same na przyszły rok. Jeśli nie można ścinać kolorami, należy czyścić nóż po każdym ścięciu.