Końce łodyżek opalić lekko nad płomieniem, a następnie zanurzyć w roztworze cukru.