Będą się długo trzymały, jeśli przed włożeniem ich do wazonu wykąpiemy łodyżki we wrzącej wodzie.