ekoCo roku na wysypiska trafia ogromna liczba wyciągów
bankowych. Tam ulegają rozkładowi i wytwarzają metan będący główną przyczyną zmian klimatycznych. Warto też wspomnieć o surowcach wykorzystanych do ich wytworzenia, w tym drzewach i wielkiej ilości wody. Przerzuć się na wyciągi on-line.