ekoWedług World Wildlife Fund około 270 tysięcy drzew „spływa” codziennie w toaletach na całym świecie lub trafia do śmieci. Kupowanie papieru z makulatury pomoże zredukować nielegalny wyrąb lasów i zwiększy popyt na produkty z surowców wtórnych.