71Jeśli używasz do przetworów słoików zakręcanych, przechowuj je do góry dnem, a wtedy ich zawartość nie będzie pleśniała.