130Aby równo przyciąć żywopłot, trzeba przeciągać poziomo, na planowanej wysokości sznur i umocować go na obu końcach żywopłotu. Boczne powierzchnie płotu powinny mieć kształt stożka. Na górze wąsko, na dole szerzej, aby światło mogło dotrzeć w głąb roślin.