plama2Usuwa się mieszaniną spirytusu denaturowanego z octem, którą spłukuje się czystą wodą , początkowo ciepłą a następnie zimną.