plama38Jak najszybciej należy wypłukać tkaninę w wodzie z płynnym detergentem, a gdyby to nie pomogło, dodatkowo wypłukać w rozcieńczonym perhydrolu.