Może się to wydawać rozwiązaniem ekstremalnym, ale dachy zielone – pokryte ziemią i roślinnością – są coraz popularniejsze i łatwiejsze do zrobienia. Ziemia na dachu stanowi naturalną izolację, przez co oszczędza się energię i poprawia jakość powietrza, a ponadto sprzyja bioróżnorodności. Dach musi być jednak dość mocny, aby utrzymał ciężar ziemi i roślin, także w czasie opadów deszczu i śniegu.