Suszenie prania na grzejnikach uniemożliwia ciepłu docieranie do pomieszczenia, wytwarza wilgoć, a przez to stwarza dobre warunki dla rozwoju pleśni. Staraj się w miarę możliwości suszyć pranie na dworze lub na suszarce, którą należy ustawić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.