9348152479_91b21d74d1Dostępne obecnie w sprzedaży butle gazowe są projektowane tak, aby zapewniać optymalne bezpieczeństwo. Niestety, w obiegu nadal znajdują się starsze modele, które nieodpowiednio konserwowane są narażone na usterki, chociaż nie omijają one też niektórych nowszych butli. Jedną z najpoważniejszych jest ulatnianie się gazu z butli – jak należy wtedy postępować?

Jeżeli użytkujesz butlę gazową, czy to w domu do gotowania na gazie, czy też jako turysta, pamiętaj o tym, że znajomość zasad postępowania przy awarii butli gazowej jest podstawą. Wyciek można łatwo rozpoznać – gaz skroplony ma specyficzny zapach za sprawą dodawanych do niego środków zapachowych.

Zachowaj szczególną ostrożność

Jeżeli tylko poczujesz ulatniający się gaz z butli gazowej, przede wszystkim zachowaj szczególną ostrożność – nie trzymaj jej w pobliżu otwartego ognia, nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i nie korzystaj ze światła (nie wyłączaj i nie włączaj go), również nie pal w pobliżu papierosów i nie korzystaj z telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

Zamknij zawór butli

Jak najszybciej zamknij zawór butli, jeżeli jest on otwarty, aby zapobiec dalszemu ulatnianiu się gazu.

Otwórz okna i drzwi

Aby wywietrzyć pomieszczenie lub pomieszczenia i usunąć nadmiar gazu, otwórz szeroko wszystkie okna i drzwi.

Określenie przyczyny wycieku

Jeżeli zamknięcie zaworu w butli gazowej zatrzymało wyciek, w takim przypadku konieczne będzie sprawdzenie szczelności połączenia zaworu butli z reduktorem. W tym celu można wykorzystać wodę z szamponem lub płynem do mycia naczyń – jeżeli po pokryciu połączenia takim roztworem pojawią się bąbelki, wtedy świadczy to o wycieku gazu. Wtedy należy dokręcić nakrętkę reduktora albo ją wymienić uszczelkę w zaworze.

W przeciwnej sytuacji, gdy nie ma możliwości wykrycia lub też usunięcia przyczyny wycieku gazu, wówczas butlę należy wynieść na zewnątrz i jak najszybciej wezwać służby – straż pożarną, pamiętając o tym, aby używać telefonu na zewnątrz, a nie w pomieszczeniu. Zaleca się także skontaktowanie się z dostawcą gazu.