Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego woda ma termin przydatności? Przecież w swoim naturalnym środowisku od setek tysięcy lat jest i nie zagraża nikomu. W wodzie też są bakterie, lecz znajdując się w pod ziemią, w dużym ciśnieniu, chroniona od powietrza i jego zanieczyszczeń w wodzie nie rozwija się nic co może nam zagrażać.

Stan ten zmienia się, gdy woda jest wydobyta spod ziemi, zabutelkowana i przekazana do sprzedaży. Oczywiście sama sprzedaż nie ma wpływu na wodę, ale to, że styka się ona z powietrzem już ma. Wtedy zaczynają się bakterie rozwijać, ożywać i woda, wg danych naukowych po 20 miesiącach przebywania w naszym środowisku nie nadaje się już do spożycia.