plama4Różne włókna w różny sposób reagują na stosowane środki.

Bawełna jest wrażliwa na mocne środki utleniające (jak chlorek), które jednak osłabiają włókno. Dobrze reagują na słabsze środki (jak woda utleniona). Kwasy (np. octowy) stosowane na zimno działają słabo; na gorąco mogą rozkładać włókna i osłabiać tkaninę. Bawełna słabo reaguje na rozpuszczalniki do tłuszczów (benzyna, aceton).

Len i konopie są wrażliwe na sól. Po odplamieniu solą mogą wystąpić odbarwienia. Na inne środki czyszczące reagują dobrze.

Wełna naturalna reaguje dobrze na kwasy i rozpuszczalniki do tłuszczów. Nie znosi gotowania, podczas, którego łuski znajdujące się na włóknie wełnianym odchylają się, zachodząc na siebie i następuje sfilcowanie wełny.

Jedwab naturalny zasadniczo reaguje dobrze na wszystkie środki czyszczące, ponieważ jednak rzadko występuje w czystej postaci (zwykle z dodatkiem innych włókien), przed wywabieniem plam trzeba koniecznie zrobić próbkę.

Jedwab sztuczny reaguje w różny sposób w zależności od pochodzenia włókna, na przykład włókna jedwabiu octanowego rozpuszcza aceton i chloroform. Niektóre jedwabie łatwo się odbarwiają pod wpływem kwasów lub rozpuszczalników do tłuszczów. Nie wolno zaczynać odplamiania bez zrobienia próbki.

Włókna syntetyczne czyste lub mieszane z włóknami naturalnymi mogą różnie reagować na odczynniki. Najlepiej reagują na czystą mydlaną wodę. Jak przy jedwabiu sztucznym – niezbędna jest próbka.