plamaJak najszybciej spłukać wodą. Stare plamy namoczyć w roztworze boraksu, a następnie wyprać.