plama42Usuwać za pomocą octanu amylu, a następnie wywabiacza do plam.