ekoWykorzystuj brykieciarkę lub urządzenie do robienia papierowych doniczek (pot-maker). Głównym powodem recyklingu papieru nie jest ratowanie drzew – są surowcem odnawialnym – ale ochrona siedlisk zwierząt, które są zagrożone, gdy w miejscu starych lasów zakładane są nowe plantacje.