kominiarz-bielskoPrawo budowlane nakłada na każdego właściciela domu obowiązek dbania o czystość komina. Nie ma uniwersalnych wytycznych dotyczących tego z jaką częstotliwością należy czyścić komin, gdyż jest to indywidualna kwestia uzależniona od sposobu ogrzewania budynku, natomiast zgodnie z art.62 prawa budowlanego raz w roku oraz co 5 lat profesjonalny kominiarz musi przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego komina.

Błędem jest myśleć, że to kolejne prawne „widzimisię” – faktem jest to, że nieczyszczony komin jest nierzadko przyczyną różnorakich tragedii, o których jest najgłośniej w okresie grzewczym.

Jesteś zarządcą bądź właścicielką budynku?

Musisz dbać o jego stan techniczny, a co za tym idzie – pamiętanie o tym, by dobry kominiarz bielsko regularnie odwiedzał twoją własność należy do twoich obowiązków. Musisz także bacznie przyglądać się temu, czy takowe usługi kominiarskie są przeprowadzane w prawidłowy sposób, stąd powinnaś wiedzieć co wchodzi w zakres kontroli rocznych. Kominiarz jest zobowiązany do porządnego sprawdzenia przewodów:

  • spalinowych,
  • dymowych,
  • wentylacyjnych.

Któryś z przewodów okazał się niedrożny bądź uszkodzony?

Naprawa jest również Twoim obowiązkiem. Musisz też pamiętać, że jeśli nie zadbasz o przeprowadzanie takiej kontroli raz w roku to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do nałożenia na ciebie kary mandatu o wysokości do 500 zł. Do praw inspektora należy także możliwość nakazania przeprowadzenia takowej kontroli.

A czy pamiętasz o czyszczeniu komina?

Powinnaś – tym bardziej, że obowiązuje Cię do tego § 30 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563). I tutaj znów kominiarz ma za zadanie wyczyścić przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Te usługi kominiarskie bielskie powinny być realizowane z następującą częstotliwością:

  • budynki opalane węglem, drewnem bądź innym paliwem stałym: 4 razy w roku
  • budynki opalane olejem, gazem bądź innym paliwem ciekłym: 2 razy w roku
  • przewody wentylacyjne: 1 raz w roku
  • przewody kominowe w domach opalanych gazem: 2 razy w roku

Wyjaśnienie dodatkowe: powyższe przepisy dotyczą budynków wyposażonych w piec grzewczy bądź kotłownię, natomiast tych zasilanych z kotłowni zlokalizowanej w innym miejscu bądź z elektrociepłowni nie ma konieczności dokonywania tak częstego czyszczenia.

5000 zł – nawet tak wysoką karę możesz zapłacić, jeśli nie zadbasz o czyszczenie kominów.

Pamiętaj, że kominiarz bielsko może być czeladnikiem bądź mistrzem kominiarskim – przy czym tylko ten drugi jest upoważniony do dokonywania przeglądów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Szukasz fachowca? Zapraszamy na stronę: http://www.uslugikominiarskie.com.pl/