Recykling plastiku to jedna z najskuteczniejszych metod zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko odpadów z tworzyw sztucznych. Ponieważ produkcja plastiku w Europie, poza krótką przerwą związaną z pojawieniem się pandemii, zwiększa się nieustannie, a recyklingowi poddaje się nadal jedynie około 30% odpadów tej frakcji, coraz pilniejszą potrzebą staje się zatrzymanie emisji odpadów z plastiku do środowiska. Pomóc w tym ma m.in. szersze zastosowanie tworzyw biodegradowalnych a przede wszystkim prawidłowy tj. efektywniejszy i maksymalnie przyjazny środowisku recykling plastiku.

Recykling tworzyw sztucznych jako metoda ochrony środowiska i sposób na zatrzymanie zmian klimatycznych

Recykling plastiku to doskonały sposób na to, by odpady z tworzyw sztucznych,  zostały ponownie spożytkowane. Jednak, aby recykling tworzyw sztucznych przynosił realne korzyści środowiskowe, powinien on jak najszybciej objąć zdecydowanie większą ilość odpadów. Na to z kolei ogromny wpływ ma prawidłowa segregacja odpadów komunalnych i przemysłowych oraz odpowiedni sposób ich składowania , które umożliwią  sprawne i szybkie przetworzenie. Zmieszane z innymi frakcjami, zabrudzone czy wilgotne odpady z tworzyw sztucznych są trudne do przetworzenia lub wcale nie nadają się do recyklingu. Przetwarzanie plastiku wymaga ponadto zastosowania nowych i coraz bardziej zaawansowanych technologii przetwarzania, dzięki którym możliwa byłaby korzystna dla gospodarki i środowiska utylizacja plastiku o różnych właściwościach. Według danych udostępnionych przez Stena Recycling, najnowocześniejszą europejską firmę z branży zarządzania odpadami i recyklingu, która już od 20 lat oferuje swoje kompleksowe usługi także w Polsce, recykling plastiku i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych mogłyby w 2050 roku zaspokoić nawet 60% zapotrzebowania UE na tworzywa sztuczne, co oznaczałoby jednocześnie zmniejszenie emisji CO2 o 50%.

Jak wygląda przyjazna środowisku utylizacja tworzyw sztucznych?

Odpady z tworzyw sztucznych powinny być we właściwy sposób segregowane i składowane, by następnie mogły trafić do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania, gdzie poddane będą recyklingowi w instalacjach gwarantujących pełne bezpieczeństwo tego procesu oraz jego wysoką wydajność. W związku z tym firma Stena Recycling, która nie bez powodu uchodzi za lidera w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych, w ramach współpracy z firmami z różnych branż przykłada ogromną wagę do optymalizacji wszystkich etapów gospodarowania odpadami, z którymi firmy te współdziałają. Chodzi m.in. o wdrożenie najskuteczniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań w zakresie segregacji odpadów czy minimalizowanie ilości transportów plastikowych odpadów. Odpady plastikowe, które trafiają do zakładów przetwarzania Stena Recycling, są tam rozdrabniane, starannie myte i oczyszczane, a następnie selekcjonowane na różne kategorie tworzyw sztucznych, które po przetopieniu posłużą jako surowiec do wytworzenia nowych produktów. Recykling plastiku ze zużytego sprzętu elektronicznego lub starych pojazdów wymaga dodatkowo precyzyjnego demontażu i usunięcia elementów niebezpiecznych z odpadów. Przebieg każdego etapu recyklingu jest w Stena Recycling kontrolowany, by zapewnić jego pełne bezpieczeństwo, a jakość odzyskanych surowców badana w fabrycznych laboratoriach. Stena Recycling nieustannie wdraża też nowe technologie podnoszące efektywność recyklingu tworzyw sztucznych i pozwalające przetwarzać nawet wyjątkowo trudny do przetworzenia plastik, jak np. mieszanki różnych tworzyw, które w Stena Recycling przekształcane są w wysokoenergetyczne paliwo.