Istotnym czynnikiem przy wyborze kamery na podczerwień jest to jaki obiekt ma być obserwowany. Inna kamera zostanie zastosowania na zewnątrz, a inną wewnątrz lokalu. Generalnie wybór nie jest łatwy. Kamery na podczerwień można podzielić na kilka kategorii. Poniżej wymienione są cechy kamer, na które warto zwracać uwagę podczas zakupu.

Typ kamery

Kamera na podczerwień czarnobiała – jest to zazwyczaj kamera o wyższej rozdzielczości co pozwala na pracę w dużo gorszych warunkach oświetleniowych. Czułość kamery czarnobiałej obejmuje pasmo podczerwieni, co powoduje, że jest możliwa dzięki nim obserwacja w nocy. Obecnie jednak zostały one wyparte z rynku przez kamery kolorowe i dualne, które posiadają cechy dwóch kamer w jednej.

Kamera na podczerwień kolorowa – niekiedy systemy te posiadają mniejszą rozdzielczość, jednak pozwalają na lepszą obserwację i skuteczniejsze identyfikowanie dzięki opcji koloru. Z tego też powodu często stosuje się je w hipermarktech, na stadionach czy w bankach. Niemniej jednak system kolorowy jest mniej czuły w związu z czym wymaga bardziej intensywnego światła i nie nadaje się do obserwacji w ciemnościach. Stąd też stworzono kamery dualne, które niosą podwójne rozwiązenie łącząc dwie kamery w jednej: kolorową do dobrych warunków oświetleniowych i czarnobiałą do słabych warunków oświetleniowych.

Funkcje kamery

W zależności od rodzaju obserwowanego obrazu możemy zastosować kamery posiadające dodatkowe funkcje. Oto przykłady:

BLC – (Back Light Compensation) – umożliwa obserwację obrazów “pod światło”

WDR – (Wide Dynamic Range) funkcja ta pozwala na wydobycie z cienia elementów gdy kamera patrzy pod światło z jednoczesnym pozostawieniem czytelnych dobrze oświetlonych fragmentów obrazu. Funkcja bardzo przydatna przy rejestrowaniu wejść, do budynków, tablic rejestracyjnych w samochodach i innych miejscach gdzie występują duże różnice oświetlenia.

Kamera na podczerwień stacjonarna i obrotowa.

Decydując się często na kamerę obrotową próbujemy zminimalizować ilość kamer stacjonarnych. Nie można jednak zapomnieć, że dodanie stacjonarnej kamery może być znacznie tańsze i bardziej niezawodne niż wprowadzenie kamer obrotowych. W miarę możliwości w miejscach stałej obserwacji powinno się jednak unikać stosowania tylko kamer obrotowych, ze względu na to, że kamerą obrotową możemy zobaczyć teoretycznie więcej lecz w praktyce okazuje się, że wtedy kiedy było trzeba akurat kamery były skierowane w inne miejsce. Użycie kamer obrotowych powinno być poprzedzone analizą obserwowanego obszaru.
Kamery z podświetleniem
Często teraz spotykane zintegrowane kamery z modułem podświetlenia pozwalającego na obserwację także w nocy, bez dodatkowego oświetlenia. Ogólnie jest to dobre i ekonomiczne rozwiązanie, ale tez mozna natknąć sie tu na szereg problemów,
Jakość obrazu

Kamery o standardowej rozdzielczości – obecnie 420 linii – spełniają swoją rolę w układach obserwacyjnych. W przypadku konieczności weryfikacji osób, tablic rejestracyjnych itp. należy rozważyć, bądź przetestować kamery o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 500 linii. Należy jednak odpowiednio dobrać jakość kamery do jakości rejestratora. Kamera 600 linii przy zwykłym tanim rejestratorze nie wniesie zbyt wiele do jakości zapisanego obrazu.
Obudowa
Często systemy są szczególnie podatne na zniszczenie (więzienia, dworce, stadiony). Warto wtedy się zastanowić na zastosowanie kamer w obudowach wandaloodpornych.
Kamery megapikselowe

Kamery megapikselowe posiadają dużo większą rozdzielczość. Taka kamera może więc obserwować z taką samą jakością obszar kilkukrotnie większy niż kamera standardowa. Kamery te mają jednak wady. Najważniejszą z nich jest czułość – jak na razie dość niska. Ponadto kamer tych nie da się zastosować w zwykłym systemie CCTV – cały system musi być odpowiednio zaprojektowany.