2443106354_7324163f1fDo wykrywania nieszczelności w kanalizacji wykorzystuje się obecnie nowoczesne technologie. Dzięki nim można szybko i precyzyjnie określić miejsce powstawania wycieków, a tym samym od razu przystąpić do naprawy.

Lokalizacja wycieków w instalacji polega na wykonaniu określonych pomiarów albo też wykorzystaniu specjalnych urządzeń wizyjnych, za pomocą których można wskazać miejsce występowania nieszczelności. Nie ma przy tym potrzeby prowadzenia inwazyjnych prac, na przykład rozkopania podwórka w celu dostania się do instalacji, ponieważ zaawansowane metody badania szczelności kanalizacji są w stanie zmniejszyć ryzyko popełnionych przy tym błędów. Aby zdiagnozować rodzaj przecieku, konieczne jest wybranie takiej metody, która będzie w stanie dać najlepsze rezultaty.

Najczęściej wykorzystywane metody przy wykrywaniu wycieków:

  • próby ciśnieniowe instalacji,
  • badania termowizyjne,
  • próby szczelności z wykorzystaniem gazu znacznikowego,
  • badania z wykorzystaniem czynnika UV,
  • inspekcje rur kanalizacyjnych z użyciem kamer inspekcyjnych.

Firma, której powierzy się wykonanie takich prac, powinna wobec tego stosować szereg różnych metod wykrywania przecieków, ponieważ tylko wtedy określenie miejsca, które wymaga naprawy, będzie najbardziej precyzyjne.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku podejrzeń o nieszczelności jak najszybciej powinno się wykonać prace diagnostyczne, ponieważ długotrwałe usterki nie tylko powodują powiększanie się szkody z czasem, ale dodatkowo zwiększają wydatki na jej usunięcie. Zaangażowanie fachowców, których pracą jest wykrywanie przecieków,  pozwoli na zmniejszenie kosztów i jednocześnie szybsze wykonanie prac, ponieważ od razu będzie wiadomo, gdzie należy je rozpocząć.

Jeżeli szukasz ekspertów, którzy wiedzą, na czym polega skuteczne szukanie wycieków, ich adresy możesz znaleźć przez Internet. Firmy tego rodzaju działają dzisiaj praktycznie w każdym większym mieście, dlatego też nie powinieneś mieć żadnych problemów związanych z ich wyszukaniem i umówieniem się na wykonanie usługi.