medications-342474_960_720Farmaceutyki, igły, drobny sprzęt medyczny, strzykawki, waciki czy opatrunki są poważnym zagrożeniem dla środowiska i nie powinny być wyrzucane na wysypiska śmieci. Niepotrzebną zawartość domowych apteczek należy dostarczać do lokalnej apteki lub do PSZOK-u.

Czym grozi niewłaściwe gospodarowanie odpadami medycznymi?

Średnio w ciągu roku jedna osoba generuje ok. 2,5 kg odpadów medycznych. Niewłaściwe gospodarowanie takimi odpadami, czyli wyrzucanie ich do kosza lub ubikacji, stwarza realne zagrożenie dla życia ludzkiego. Może mieć wpływ na pogorszenie pracy oczyszczalni, w której wykorzystywane są wrażliwe na działanie antybiotyków mikroorganizmy. „Większość stacji uzdatniania wody nie jest przygotowana do oczyszczania jej ze składników pochodzących z leków, a to jest realne zagrożenie zdrowia dla nas samych” – mówi Michał Paca, ekspert do spraw ochrony środowiska.

O ile syropy na kaszel i witaminowe suplementy diety nie są znaczącym zagrożeniem, o tyle silne medykamenty, takie jak: leki hormonalne, psychotropy, antybiotyki, leki przeciwnowotworowe lub mocne środki przeciwbólowe niosą poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych, szczególnie jezior, stawów i wód glebowych. Zawarta w tych lekach substancja czynna pozostaje aktywna nawet przez kilkanaście miesięcy, dlatego bezwzględnie nie powinny one trafiać w przypadkowe miejsca. Poważnym zagrożeniem jest także niewłaściwe gospodarowanie odpadami takimi jak:
– zużyte igły
– ampułki
– cewniki
– zanieczyszczone krwią materiały opatrunkowe
– jednorazowe rękawiczki.

Mogą one zawierać żywe drobnoustroje chorobotwórcze, które zdolne są do przenoszenia materiału genetycznego, wywołującego choroby u ludzi lub zwierząt. 

Gdzie należy składać domowe odpady medyczne?

medicine-1309148_960_720

Każda gmina powinna informować swoich mieszkańców o tym gdzie mogą przekazać odpady medyczne. Zbędne leki, drobny sprzęt medyczny, strzykawki oraz opatrunki, zalegające w prywatnych apteczkach, można dostarczać do lokalnej apteki, jeśli znajduje się w niej specjalny pojemnik na odpady. Niepotrzebne odpady medyczne można składać także do PSZOK-u – Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych. Odpady warto pakować w tekturowe pudełka, aby nie rozsypały się przy transporcie.