Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Warto podkreślić, że w przypadku dokonywania jakichkolwiek czynności notarialnych zobowiązany jest on udzielić wyczerpujących informacji na temat skutków, jakie rodzi decyzja osoby, która przyszła po poradę. Ważne jest także to, że notariusz nie daje nam gotowego rozwiązania, które jest dla nas najlepsze. Wskazuje on możliwości i omawia skutki, jakie przynieść może decyzja petenta, jednak każdorazowo to klient podejmuje działanie.

Kiedy warto wybrać umowę w formie aktu notarialnego?

W polskim prawie przewidziana jest możliwość spisania umowy w formie papierowej, a także dokonania ustaleń w formie ustnej. Ta druga możliwość jest jednak rzadziej wybierana ze względu na fakt jej nieudokumentowania. W przypadku formy pisemnej zawsze możemy powołać się na konkretny zapis umowny. Notariusz mikołów może sporządzać różne rodzaje umów, najczęściej jednak klienci decydują się na spisaniu umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że zawsze możemy dopytać notariusza, jakie skutki rodzi nasza decyzja. Nie zawsze bowiem klienci mają świadomość swoich obowiązków (na przykład podatkowych), zaś niewiedza nie chroni nas przed ewentualną karą. Osoby, które zdecydują się na spisanie umowy zbycia nieruchomości u notariusza są chronione jednakowo. Notariusz nie może bowiem stać po jednej stronie. Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz na dobrą sprawę jest osobą bezstronną.

Jakie dokumenty są wymagane przy umowie zbycia nieruchomości?

Każdorazowo przed skorzystaniem z usług notariusza warto dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane. Notariusze bezpłatnie udzielają takich informacji, płatne jest spisanie aktu notarialnego, którego koszt możemy sprawdzić w ustawie. Notariusz nie może bowiem dowolnie ustalać swoich stawek, jest ograniczony stawkami ustawowymi. Często również notariusze na swoich stronach internetowych podają wymagane dokumenty, aby oszczędzać czas swoich klientów.