Z rozwodem niewątpliwie wiąże się stres i negatywne emocje. Doświadczony adwokat z pewnością będzie osobą, która w obiektywny sposób spojrzy na konkretną sytuację prawną, a co więcej, potrafi chłodno ją przeanalizować i ocenić. Zakres usług rozwodowych jest bardzo szeroki, ponieważ z jednej strony obejmuje porady prawne i pomoc w zredagowaniu rozwodowego pozwu, z drugiej natomiast polega na kompletowaniu materiału dowodowego oraz na stawieniu się w sądzie w czasie rozwodowej rozprawy i na reprezentowaniu klienta.

Rozwody Gliwice a pomoc adwokata

Rozwody Gliwice są nierozerwalnie związane z koniecznością zachowania procedur i podejmowania ściśle określonych czynności, których celem jest niedopuszczenie do traumatycznych przeżyć na sali sądowej. Pierwszym krokiem jest konsultacja z klientem, polegająca na nakreśleniu specyfiki postępowania rozwodowego. Dobry adwokat zawsze podejmuje negocjacje, ponieważ – w obecności pełnomocników – pojawia się szansa na to, że skłóceni małżonkowie zachowają rozsądek i zdołają ustalić istotne kwestie dotyczące rozwodu.

Rozwody Gliwice, czyli kilka słów na temat czasu trwania rozprawy sądowej

Rozwód może być orzeczony po pierwszej rozprawie lub ciągnąć się bardzo długo. Nie istnieje w tej kwestii jedna, właściwa odpowiedź. Czas trwania rozwodu jest bardzo różny i zależy od wielu czynników, przy czym jednym z ważniejszych są małoletnie dzieci. Sąd bardzo wnikliwie analizuje ich położenie.

Może nawet zdarzyć się tak, że wezwie do złożenia zeznań kogoś postronnego (wychowawcę, pedagoga szkolnego, opiekunkę), kto obiektywnie przedstawi stopień zaangażowania rodziców w opiekę nad dziećmi. Jest to niezwykle ważne, ponieważ sąd orzeka między innymi o władzy rodzicielskiej, a jej wariantów może być tyle, ile indywidualnych przypadków.

Rozwody Gliwice to dla obojga małżonków stresujące przeżycia, jednak wsparcie adwokata jest w takich sytuacjach nie do przecenienia. To dzięki niemu istnieje szansa na to, że ślad, jaki rozwód zostawi w psychice człowieka, będzie zminimalizowany.