Nie wszystkich stać na posiadanie swojego mieszkania, dlatego większość osób decyduje się na wynajem. Zazwyczaj przy podpisywaniu umowy pobierana jest kaucja na poczet ewentualnych zniszczeń lub zaległości w zapłacie czynszu. Co zrobić, gdy po wygaśnięciu umowy właściciel nie chce zwrócić kaucji, mimo tego, że mieszkanie zostało oddane w stanie niepogorszonym?

Ile trzeba czekać na zwrot kaucji?

Jeśli jako najemca nie masz wobec wynajmującego żadnych zaległości związanych z korzystaniem mieszkania, to właściciel powinien zwrócić kaucję maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia zdania kluczy przez najemcę. Jeśli tego nie zrobi, najlepiej zasięgnąć porady prawnika.

Wezwanie do zapłaty

Jeśli po miesiącu właściciel mieszkania nie dokonał zwrotu kaucji, nie odbiera telefonów lub twierdzi, że kaucji nie odda, należy wysłać mu pismo wezwania do zapłaty. Kancelaria adwokacka napisze takie pismo w imieniu najemcy, zwierając w nim wszelkie najważniejsze informacje. Usługi adwokackie w zakresie zwrotu kaucji, pozwalają na szybsze jej wyegzekwowanie. Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, by móc udowodnić, że czas na zapłatę upłynął.

Pozew do sądu, czy to konieczność?

Jeśli właściciel mieszkania nie zwraca kaucji dobrowolnie mimo wezwania do zapłaty i wielokrotnych próśb, warto nie zwlekać i wnieść sprawę do sądu. Pozew można wnieść osobiście lub z pomocą adwokata. Korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej nie jest obowiązkiem, lecz sprawia, że postępowanie nie jest skomplikowane dla laika. Pozwala obrać strategię sądową i odzyskać swoje pieniądze. Porady prawne i napisanie pozwu przez doświadczonego prawnika, pozwala na zaoszczędzenie czasu i nerwów. 

Bardzo prawdopodobne jest że po otrzymaniu pozwu sąd natychmiast wyda wyrok wstępny, w którym zawrze nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli w przeciągu 14 dni właściciel lokalu nie złoży sprzeciwy, wyrok zapadnie i nabierze mocy wiążącej.

Nieuzasadniony zwrot kaucji to przestępstwo, właściciele zazwyczaj znajdują powody, by pieniądze zatrzymać dla siebie. Najczęstszymi ofiarami tych niecnych procederów są zazwyczaj osoby młode i studenci, którzy godzą się z faktem, ze zwrotu kaucji nie otrzymają. Jednak nie należy się poddawać i walczyć o swoje.

Budzikowski – profesjonalne usługi prawne.