Zgodnie z polskimi przepisami nie ma przymusu ogradzania placów zabaw. Pomimo to trudno napotkać ogródek jordanowski, jaki nie byłby objęty nawet małym płotkiem. Powód? Ogrodzenie zwiększa bezpieczeństwo dzieci oraz pomaga podtrzymać obszar w czystości.

Przepisy dotyczące placów zabaw


Wszelkie elementy placu zabaw, od huśtawek, domu oraz piaskownicy, po ławy oraz pojemniki na odpady są w świetle prawa segmentami niewielkiej architektury oraz jako takie ulegają przepisom budowlanym (Ustawa: Prawo budowlane, art. 3). Znaczy to, że montaż każdego spośród narzędzi zabawowych oraz modułów zasilających bazę placu zabaw, potrzebuje wcześniejszego zgłoszenia owego faktu w lokalnym wydziale architektury. Sam teren zabaw, jako miejsce do rozrywki, podlega ponadto wytycznym z Rozporządzenia w kwestii warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich położenie. Należałoby zapoznać się z tymże na stronie internetowej https://krpz.pl/strona/49/czy-plac-zabaw-powinien-byc-ogrodzony

Czemu ogrodzenie placu zabaw jest niezbędne?


Ogrodzenie placu zabaw to przede wszystkim element małej architektury stanowiący granice powierzchni, jaka zajęta jest dla najmniejszych. Jeśli plac zabaw umieszczony jest w otoczeniu ulicy lub parkingu, ogrodzenie będzie miało osłonę przed wejściem dziecka pod nadjeżdżający pojazd. Na większych powierzchniach, np. kiedy plac zabaw znajduje się w parku, uprości dodatkowo opiekunom opiekę nad ich pociechami. Inną niezwykle istotną rolą ogrodzenia jest ochrona przed zwierzętami, natomiast w szczególności psami, jakich posiadacze niestety niezwykle niejednokrotnie nie zwracają uwagi w jakim miejscu ich pupile załatwiają własne sprawy. Spuszczony ze smyczy pies właściwie nie będzie próbował sforsować ogrodzenia placu zabaw oraz pójdzie w pozostałe miejsce, zostawiając trawnik na placu zabaw czystym.

W dbałości o najmniejszych


Prawo Budowlane charakteryzuje, że plac zabaw winien spełniać warunki bezpieczeństwa, mieścić się w Polskich Normach, natomiast równocześnie winien być wykonany w taki sposób, aby zagwarantować ochronę otoczenia (art.5). Jednymi spośród najistotniejszych zasad, jakie place zabaw muszą wykonać wedle tychże przepisów są: zabezpieczenie przeciwpożarowe, zabezpieczenie w okresie używania i właściwe warunki higieniczne. Należałoby również pamiętać, iż plac zabaw każdy odwiedzający winien stosować w sposób kompatybilny z jego przeznaczeniem i z wymaganiami ochrony środowiska. Do posiadaczy oraz dyrektorów należy utrzymywanie we właściwym stanie technologicznym oraz estetycznym narzędzi i modułów małej architektury.